Сьогодні, 16 січня, в приміщенні офісу Громадської організації «ДЕСЯТЕ КВІТНЯ» відбувся Круглий стіл на тему: «Медична допомога шукачам притулку в умовах медичної реформи». В роботі Круглого Столу прийняли участь, представники Одеської Регіональної Міграційної служби Юрій Андрєєв, Регіональний Координатор Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Катерина Гостімінська, Голова Фонду підтримки фундаментальних досліджень, к.ю.н. Короткий Тимур Робертович, Маркочева Наталія Вікторівна, адвокат ГО «ДЕСЯТЕ КВІТНЯ», член Комітету медичного і фармацевтичного права та біоетики Національної асоціації адвокатів України, адвокати та юристи Організації.

https://www.youtube.com/watch?v=-LoI49huGFc&feature=youtu.be

 

Як вже неодноразово звертала увагу наша організація, що в Законі України України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення» №2168-VIII (далі по тексту –Закон №2168-VIII) не передбачено право на безоплатну екстрену медичну допомогу особам, які звернулись до Міграційної служби за наданням міжнародного захисту та знаходяться в процедурі визначення статусу.
Вказана категорія осіб відноситься до вкрай вразливих верств населення і, як правило, позбавлена будь-яких засобів до забезпечення базових життєвих потреб, зокрема можливістю сплатити надання медичних послуг. В світлі міжнародних зобов’язань України
Відповідно до чинного законодавства, а саме “Порядку надання медичної допомоги іноземцям та особам без громадянства, які постійно проживають або тимчасово перебувають на території України” затвердженого Постановою КМУ від 19 березня 2014 № 121: «Медичне обстеження іноземців та осіб без громадянства, які звернулися із заявою про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, іноземців та осіб без громадянства, стосовно яких прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, та надання їм екстреної медичної допомоги здійснюються на безоплатній основі (за рахунок бюджетних коштів, передбачених у державному та місцевих бюджетах)» (п. 4).
Закон №2168-VIII, не дає право на безоплатне медичне обстеження іноземцям та особам без громадянства, які звернулися із заявою про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, іноземцям та особам без громадянства, стосовно яких прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту.
Отже, особи, які звернулися за захистом в Україні відповідно до Закону №2168-VIII не мають право на безоплатну медичну допомогу, в тому числі, на екстрену, як і інші іноземці та особи без громадянства, які тимчасово перебувають на території України.
 Разом з тим, Положення статті 22 Конституції України гарантує, що «При прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод». Крім того, згідно частини 1 статті 49 Конституції України, «Кожен має право на охорону здоров'я, медичну допомогу та медичне страхування».
Вважаємо, що зазначені окремі положення Закону №2168-VIII у частині позбавлення іноземців та осіб без громадянства, які тимчасово проживають на території України права на безоплатну медичну допомогу, зокрема екстрену, є неконституційними.
Згідно зі статтями 51, 52 Закону України “Про Конституційний суд”, конституційним поданням є подане до Суду письмове клопотання щодо визнання акта (його окремих положень) неконституційним. Відповідно до Конституції України суб’єктами права на конституційне подання є: Президент України, щонайменше сорок п’ять народних депутатів України, Верховний Суд, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, Верховна Рада Автономної Республіки Крим.
Враховуючи зазначене,  результатом роботи сьогоднішнього Круглого столу, стало підписання звернення до Уповноваженого Верховної Ради з прав людини пані Лутковської з проханням звернутись з Конституційним Поданням до Конституційного суду з проханням визнати положення Закону, які позбавили права на безоплатну екстрену медичну допомогу шукачів притулку, неконституційними.
Всі учасники Круглого Столу виразили свої сподівання на поновлення мінімальних гарантій в сфері захисту прав людини, а саме надання екстреної медичної допомоги, що нерозривно пов’язано з правом на життя, для такої вразливої категорії осіб.