автор Ельвіра Зейтуллаєва

Станом на 29 січня 2018 року, за даними опублікованими на сайті Міністерства соціальної політики України, взято на облік 1 492 970 внутрішньо переміщених осіб (надалі ВПО) або 1 218 430 сімей з Донбасу і АР Крим. Це становить близько 4% населення України. Необхідно відзначити, що найбільшу кількість ВПО зареєстровано на підконтрольній Україні території Донецької і Луганської областях, наступними за кількістю зареєстрованих є: Харківська, Дніпропетровська, Запорізька області; м. Київ та Київська область та Одеська.

До недавнього часу, основними проблемами, з якими стикалися ВПО в результаті вимушеного переміщення, були пов’язані з задоволенням базових потреб економічного, медичного та культурно-освітнього характеру. Після усвідомлення того, що  питання повернення до місць, де раніше проживали ВПО, не вирішиться найближчим часом, а можливо й ніколи, питання реалізації їх політичних прав (зокрема, обирати та бути обраним), постало як ніколи актуальним.  Важливим є той факт, що без забезпечення реалізації політичних прав ВПО неможливо ефективно вирішити всі проблемі цієї категорії осіб в приймаючих громадах, особливо з точки зору довгострокового рішення.

Аналізуючи це питання, слід пам’ятати, що перш за все ВПО – це громадяни України і відповідно до статті 38 Конституції України «мають право брати участь в управлінні державними справами, у всеукраїнському та місцевих референдумах, вільно обирати і бути обраними до органів державної влади та органи місцевого самоврядування».

Відповідно до статті 71 Конституції України «вибори до органів державної влади та органи місцевого самоврядування є вільними і відбуваються на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування. Виборцям гарантується вільне волевиявлення». Участь у виборах обмежена для осіб, які не досягли 18 річного віку, та осіб, визнаних судом недієздатними, що регламентується статтею 70 Конституції України.

Закон України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» встановлює гарантії додержання прав, свобод і законних інтересів внутрішньо переміщених осіб. Статтею 8 цього закону внутрішньо переміщеним особам гарантується реалізація права на виборах Президента України, народних депутатів України, місцевих виборах і референдумах шляхом зміни місця голосування без зміни виборчої адреси відповідно до частини третьої статті 7 Закону України “Про Державний реєстр виборців”, який визначає правові та організаційні засади створення і ведення єдиного Державного реєстру виборців в Україні.

Частина 3 статті 7 Закону України “Про Державний реєстр виборців” гарантує виборцям, які мають право голосу, право на зміну місця голосування (виборчу дільницю) за їх мотивованим зверненням без зміни його виборчої адреси. Така міра є тимчасовою, а саме на період проведення виборів.

Таке звернення подається до органу ведення Реєстру за місцезнаходженням зазначеної виборцем виборчої дільниці або за виборчою адресою не пізніше ніж за п’ять днів до дня голосування на відповідних виборах або референдумі. Окупація АР Крим та Донбасу і є підстава для зміни місця голосування для осіб, що зареєстровані в вище вказаних районах.

 

Згідно зі статтею 2 Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання» реєстрація місця проживання або місця перебування особи або її відсутність не можуть бути умовою реалізації прав і свобод, передбачених Конституцією, законами чи міжнародними договорами України, або підставою для їх обмеження.

З огляду на все вищевикладене, ВПО, як всі громадяни України, мають право брати участь у виборах. Виборці, громадяни України, які фактично проживають не за місцем реєстрації, можуть скористатися процедурою тимчасової зміни місця голосування без зміни виборчої адреси.

 

Такі положення стосуються виборів у всі органи влади і всіх рівнів.

 

Права ж ВПО щодо участі в виборах до місцевих органів влади суттєво обмежені!

 

В 2017 році в Закон України «Про місцеві вибори» було внесено зміни. Ці зміни призвели фактично до неможливості ВПО реалізації прав обирати та бути обраним в місцеві органи влади, так як закріпив права на участь в виборах лише за тими членами громади, які є зареєстровані. Нажаль, ВПО не мають реєстрації в приймаючих громадах, то ж не зможуть приймати участь в місцевих виборах, що суттєво порушує їх Конституційне право. Таке положення не може мати місце в демократичному правовому суспільстві.

Згідно Керівними принципами ООН внутрішні переміщені особи є особами або групою осіб, які змушені були покинути своє житло або місце звичайного проживання, в результаті, або щоб уникнути наслідків військового конфлікту, масових проявів насильства, порушень прав людини, стихійного або спричиненого діяльністю людини лиха, і які не перетинали міжнародно-визнані державні кордони.

Конституція України, законодавство України та міжнародні стандарти політики держав по внутрішньо переміщеним особам не допускають випадків дискримінації або інших форм обмежень при реалізації ними прав і свобод.

 

На сьогоднішній день в Верховні Раді зареєстровано Законопроект № 6240 від 27.03.2017 «Про внесення змін до деяких законів України». Положення цього Законопроекту, зокрема, стосуються виборчих прав ВПО та виборчих прав мобільних груп громадян всередині країни. Вказані положення гарантують реалізацію права ВПО обирати та бути обраним, в тому числі і в місцевих виборах.  Також передбачається внесення змін до Закону України «Про Державний реєстр виборців», Закон України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні». Ці зміни дозволять змінювати виборчу адресу за мотивованим зверненням виборця до органу ведення Реєстру, додатково надаючи до звернення виборця копії документів, що підтверджують його фактичне проживання за вказаною ним адресою.

При цьому до документів, що підтверджує фактичне проживання виборця за адресою, вказаною в заяві, і належним чином підтверджує зміни виборчої адреси, відносяться:

«1) договір оренди житла за адресою, який виборець просить визначити його новою виборчою адресою;

2) виданий органом державної влади або органом місцевого самоврядування документ, що засвідчує здійснення виборцем підприємницької діяльності за адресою проживання, яке виборець просить визначити його новим виборчою адресою;

3) документ, що підтверджує право власності на житло за адресою, який виборець просить визначити його новою виборчою адресою;

4) довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеного особи;

5) документ, що засвідчує здійснення виборцем догляду за особою, місце проживання якої зареєстровано відповідно до Закону України “Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні” за адресою, який виборець просить визначити його новою виборчою адресою;

6) документ, що засвідчує перебування виборця в шлюбі або в родинних відносинах з особою, місце проживання якої зареєстровано відповідно до Закону України “Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні” за адресою, який виборець просить визначити його новою виборчою адресою »( нова частина 5 статті 20 Закону).

Нажаль, вказаний законопроект до сих пір не прийнято.

 

Підводячи підсумки вище викладеного, хочемо наголосити, що ВПО,  з огляду, зокрема і на довгостроковість їх перебування в приймаючих громадах, є членами цієї громади і повинні приймати участь, в тому числі і політичному житті громади, особливо бути долученими до прийняття рішень, які так чи інакше впливають на їх життя.

 

Разом з тим, ми хочемо наголосити на тому, що не дивлячись на недосконалість законодавства, на існуючі труднощі, ніхто не може бути позбавлений їх конституційних прав і те, що відбувається це не навмисне усунення частини громадян України від виборчого процесу в місцевих громадах, а законодавче «непорозуміння», яке найближчим часом буде усунене.

 

У випадку, якщо ВПО стикаються з проблемою реалізації їх участі в місцевих виборах, вони можуть скористатись правом звернення до суду з метою захисту свого порушеного права.