Розглянувши проект Закону України №8297 «Про внесення змін до Закону України «Про громадянство України» щодо удосконалення окремих положень», Головне науково-експертне управління Апарату ВРУ висловило суттєві зауваження щодо запропонованих змін. З текстом висновку та з законопроектом можна ознайомитись на сайті Верховної Ради України.

Так, насамперед, звертається увага, що на розгляд до Верховної Ради вже вносилися два законопроекти, які ставили за мету подолання проблеми подвійного громадянства, а також встановлення юридичної відповідальності за приховування факту перебування у громадянстві іншої держави. Тому  Головне управління зазначає, що розгляд даного законопроекту має відбутись після попереднього вирішення юридичної долі названих вище двох законопроектів, які мають аналогічний предмет правового регулювання,  знаходяться на розгляді у парламенті та пройшли перше читання.

Крім того, Головне управління вказало на яскраво виражений дискримінаційний характер більшості положень законопроекту та наголосило, що вони можуть спричинити збільшення випадків безгромадянства в Україні. Зокрема, до цих норм відносяться:

  • виключення з визначення «проживання на території України на законних  підставах» тексту «проживання в Україні іноземця чи особи без громадянства, які мають у паспорті громадянина колишнього СРСР зразка 1974 року відмітку про постійну чи тимчасову прописку на території України»;
  • включення положення про те, що категорії осіб, які перераховані у статті 3 Закону України «Про громадянство України», є громадянами України у випадку, якщо їх належність до громадянства України була встановлена до 1 травня 2018 року;
  • необґрунтоване збільшення строку безперервного проживання на законних підставах на території України для іноземців чи осіб без громадянства, які перебувають у шлюбі з громадянином України (понад три роки);
  • норми, які ставлять осіб, що знаходяться на тимчасово окупованій території Криму, під ризик втрати українського громадянства.

Головне управління констатувало, що поза увагою у законопроекті залишається багато питань щодо механізмів виявлення та документування фактів стосовно осіб без громадянства чи з подвійним громадянством, процедури втрати громадянства тощо. Як відомо, наразі ці механізми є вкрай неефективними.

Таким чином, не зважаючи на наявність певних позитивних змін, які стосуються, зокрема, розширення кола підстав для набуття громадянства України дітьми, а також повнолітніми особами, які були усиновлені громадянами України, прийняття даного законопроекту, на думку Головного управління, може призвести до порушення взятих Україною міжнародно-правових зобов’язань, що випливають з Конвенції про статус апатридів (1954 р.), Конвенції про скорочення безгромадянства (1961 р.), та Європейській конвенції про громадянство (1997 р.). Як висновок, Головне управління рекомендує повернути законопроект на доопрацювання.

Юристи ГО «Десяте квітня» погоджуються з думкою експертів Головного управління та виражають сподівання, що ініціатори законопроекту врахують висловлені зауваження.