Кінцевий термін подання пропозицій подовжено до 23:59 03.11.2022 року.


Громадська
організація«ДЕСЯТЕ КВІТНЯ»умежах проведеннятендерунапостачання продуктів харчуваннязапрошує постачальників (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців) надати інформацію та ціновіпропозиції по товарам, що вказані в Запрошенні:

Запрошення_на_участь_у_Тендері_RFQ_06_2022.pdf

До вашого листа з пропозицією просимо надати копії реєстраційних документів, що підтверджують реєстрацію юридичної особи або ФОП: виписка, свідоцтво тощо.

Якщо Ваша пропозиція буде обрана для закупівлі, Вам буде запропоновано виставити рахунок напродукти харчування, вказані у Вашій пропозиції. Якщо Ваша пропозиція надіслана у вигляді рахунка наоплатута будеобранадлязакупівлі,організаціяоплатитьцей рахунок.    

Пропозиції приймаються до 23:59 год. за східноєвропейським часом «01» листопада 2022 року наелектроннуадресу[email protected].

Утемілиставкажіть«Тендернапостачання продуктів харчування»_назвавашоїкомпанії».Пропозиції повинні містити повну фіксовану ціну з урахуванням усіх інших витрат. Ціни повинні бутипредставлені у гривнях. Пропозиції повинні залишатися чинними протягом не менше 30 (тридцяти)календарнихднів післяграничного строкупропозиції.

Мибудемовдячні,якщовиповідомитепроотриманняцьогоЗапрошеннявідповіддюнацейлист,зазначивши:

- ПідтвердженняотриманнявамицьогоЗапрошення;

- Чибудетевинадаватисвоюпропозицію.

Учасникитендеруможутьподаватизапитинароз’ясненнязаелектронноюадресою:[email protected]або за номером телефона: (096) 619-60-50 (Маріана Федорченко). Кінцевий терміннадсиланнязапитань–15:00 год.Засхідноєвропейськимчасом«01» листопада 2022року. Кінцевий термін подання пропозицій подовжено до 23:59 03.11.2022 року.

Кінцевий термін подання пропозицій подовжено до 23:59 03.11.2022 року.